2009-02-12

Kisah 1:

Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik (tahun ke-97 Hijrah) bertemu dengan seorang tabi’in di Madinah yang bernama Salamah bin Dinar. Suatu hari, Khalifah bertanya, ” Wahai Abu Hazim, apakah mungkin kita dapat mengetahui nasib kita di akhirat kelak?”

Sulaiman Menjawab, “Bandingkan amalanmu dengan kitab Allah Taala, nescaya kamu akan dapat mengetahui nasibmu.”

Kisah 2:

Pernah suatu hari, seorang tabi’in bernama Silah bin Ashyam al-Adawi berjalan di tengah kota Basrah mencari tempat untuk bersendirian dan beribadat, beliau menemui sekumpulan anak muda yang leka dengan dunia mereka. Mereka berseronok, bermain dan bergurau senda. Beliau pun mengucapkan salam dengan penuh lembut dan mesra. Beliau berkata kepada anak-anak muda ini,

“Apakah pandangan kami mengenai orang yang bertekad untuk melakukan perjalanan yang penting tetapi sepanjang hari mereka bermain dan bergurau, kemudian pada malam hari mereka tidur dan berehat. Bilakah pada pandangan kamu perjalanan mereka ini akan berjaya dan akan sampai ke tujuannya?!”

* * * * *

Menarik juga kata-kata seorang lagi tabi’in yang bernama Rufai’ bin Mihran.

Katanya, ” Orang yang mengambil ringan tentang sembahyangnya akan lebih mengambil ringan dalam soal yang lain.”

“Ya Allah, aku dambakan khusyuk…”

0 comment: